Unidale AB i Norrköping, Sweden

Unidale AB i Norrköping

Unidale AB grundades i maj 2012 i Norrköping, Östergötland.

Bolaget bedriver flera verksamheter under samma tak. Däribland butiksförsäljning och tillhandahållning av kontorstjänster, energilösningar och internationell handel.

Vi strävar ständigt efter att både hitta nya och förbättra befintliga lösningar som underlättar för individer, företag och organisationer att minska sina miljöutsläpp och användandet av naturens begränsade resurser.

I vår affärsplan ingår att vi varje år skänker 1% av vårt vinstresultat (efter finansiella poster) till välgörande ändamål.